Privatlivspolitik

Sidst opdateret den 6. januar 2019

 

EU vedtog i maj 2018 Databeskyttelsesforordningen og hvis formål er at beskytte dig og de personoplysninger, som vi håndterer, når du er i kontakt med FROKOST.DK. Privatlivspolitikken beskriver vores praksis i forbindelse med indsamling, registrering og behandling af dine personoplysninger, når du handler hos os; herunder når du benytter vores hjemmeside (www.frokost.dk) eller app.

 

FROKOST.DK ApS (CVR-nr. 29184747), Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (i denne privatlivspolitik også henført til som ”FROKOST.DK”, “vi”, “os” eller “vores”) indtager rollen som dataansvarlig for omgangen med dine personoplysninger og som du oplyser, når du er kunde hos os. Det betyder, at vi i det omfang dine persondata er at henføre til dit kundeforhold hos os er ansvarlig for at sikre, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) og gældende national lovgivning herom, bl.a. Databeskyttelsesloven.

 

Hos FROKOST.DK passer vi godt på dine data, og deler dem aldrig med andre, med mindre du har givet os lov, eller der er et andet retligt grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Det kan eksempelvis være FROKOST.DK’s opfyldelse af en retlig forpligtelse, eller opfyldelse af en aftale med dig eller firmaet, hvor du er ansat.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan FROKOST.DK indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, benytter vores app og/eller anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder. 

 

 1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Dine personoplysninger giver os mulighed for at give dig en god og relevant service. Når du er kunde hos FROKOST.DK, accepterer du behandlingen af dine personoplysninger, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

Dette omfatter:

Oplysninger til brug for anfordring af tilbud eller bestilling af frokostmenu

Anmoder du om et tilbud på levering af frokostmenuer via vores online formular angiver du udelukkende dit navn, telefonnummer og firmanavn.

Skal du imidlertid gennemføre bestilling af en frokostmenu oprettes en personprofil, hvor du selv angiver oplysninger såsom navn, e-mail, telefonnummer samt firmanavn m.v.

Disse oplysninger bruger vi til at kunne behandle din bestilling og for at kunne informere dig om ændringer eller forsinkelser i din levering. Disse oplysninger bruges også i tilfælde af tilbagekaldelser eller andre lovpligtige forhold i relation til bestillingen.

Det vil fremgå af de relevante online formularer på hjemmesiden, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende indtastningsfelt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du ikke gennemføre bestillingen eller benytte de pågældende ydelser og services fra FROKOST.DK.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne. 

Vi bruger dine personlige oplysninger ved bestillingen til dels at kunne effektuere bestillingen og dels så vi kan identificere dine favoritvarer og hermed sikre, at du får de mest relevante anbefalinger og budskaber fra FROKOST.DK. Informationerne bruges også i forbindelse med informationer som tilbagekaldelser m.m. 

Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside

Vi indsamler informationer om din adfærd, når du besøger FROKOST.DK’s hjemmeside - eller benytter vores app. Dette omfatter oplysninger omkring din adfærd på hjemmesiden, såsom hvilke sider du har besøgt, i hvilken rækkefølge og hvor du har klikket. Disse oplysninger bruger vi til at sikre, at du får den bedste og mest relevante oplevelse på hjemmesiden og for at optimere vores hjemmeside og app.

De indsamlede oplysninger omfatter også dem, der sendes fra din enhed (telefon, tablet, eller computer), når du bruger vores hjemmeside eller app. Dette kan være oplysninger om din browsertype, længden af besøget, geografisk placering, henvisnings-URL, elektronisk adresse (f.eks. IP-adresse), præferencer og oplysninger vedrørende din anvendelse af FROKOST.DK’s hjemmeside og vores forskellige tjenester. Disse personoplysninger indsamles via cookies, tracking-url'er, beacons m.v. (se nedenfor).

 

 1. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor og som har afsæt i Databeskyttelsesforordningens Artikel 6 stk. 1 litra a-f. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter gældende lovgivning.

Når du er kunde hos os, accepterer du den måde vi behandler dine personoplysninger på, hvilket du kan læse mere om i dette afsnit.

 • Dine stamoplysninger registreres og behandles i forbindelse med fremsendelse af tilbud og/eller bestilling af frokostmenuer. Dine personoplysninger deles ikke med andre uden dit samtykke.
 • Oplysninger om dine bestillinger, dit telefonnummer og e-mail bruges i forbindelse med tilbagekaldelser og andre lovpligtige informationer, f.eks. i relation til fødevaresikkerheden.
 • I forbindelse med bestillinger hos FROKOST.DK via vores hjemmeside eller app registreres dine persondata, således at vi kan fremsende faktura til dit firma. Af fakturagrundlaget vil fremgå dit navn og evt. e-mail samt hvilke bestillinger, du har gennemført i den pågældende periode, hvorom fakturaen vedrører.

  Efter fremsendelse af faktura med tilhørende fakturagrundlag overgår den videre behandling af disse oplysninger til dit firma, som dernæst indtager rollen som dataansvarlig i forhold til behandlingen heraf. Denne viderebehandling er således FROKOST.DK uvedkommende.
 • Oplysninger om bestillinger, herunder sammensætning af menuer og købshistorik, bruges til at identificere dine favoritter og til at anbefale de mest relevante varer til dig og til at vise dig de mest relevante budskaber til dig på FROKOST.DK’s hjemmeside eller i vores app.
 • Din adfærd på FROKOST.DK’s hjemmeside og vores app bruges til at lave adfærdsanalyse igennem statistik via Google Analytics.
 • Din adfærd og bestillinger bliver kommunikeret i anonymiseret form til Facebook til brug for annoncering. Facebook kan ikke henføre nogle af disse data tilbage til dine persondata.
 • Din adfærd, køb, og firmanavn kan indgå i interne analyser med det formål at forstå vores kunders købsmønstre og for at planlægge vores forretning. Disse analyser forbliver interne og behandles udelukkende af særligt betroede medarbejdere hos FROKOST.DK og deles ikke med andre. Analyserne baserer sig altid på en gruppe af personer med et dedikeret tilhørsforhold til dit firma og ikke på individniveau.
 • I nogle tilfælde bruger vi dine data i en anonymiseret, aggregeret form. Dette kan for eksempel være til brug for markedsanalyser eller forebyggelse af svindel.
 • Har du givet samtykke til at modtage beskeder eller anden markedsføring fra FROKOST.DK på e-mail, bruger vi din e-mail til at sende relevante beskeder omkring de interesseområder, du har givet samtykke til.
 • Har du givet samtykke til at modtage beskeder eller anden markedsføring fra FROKOST.DK på SMS, bruger vi dit telefonnummer til at sende relevante beskeder via SMS omkring de interesseområder, du har givet samtykke til.
 • Har du givet samtykke igennem vores app til push beskeder fra FROKOST.DK, bruger vi dit telefonnummer til at sende relevant beskeder vi app’en, omkring de interesseområder, du har givet samtykke til.
 • Har du givet samtykke til sociale medier vil vi med jævne mellemrum, når der er tilbud, nyheder, eller anden relevant information, vise disse på Facebook til dig. Vi deler i den forbindelse din e-mailadresse og et anonymiseret ID med Facebook, og bruger det kun til at sikre, at du får de annoncer, der er relevante for dig.
 • Har du givet samtykke til det kan det være vi sender dig en invitation til at anmelde os på Trustpilot. Vi deler ikke personhenførbare data med Trustpilot.
 • I forbindelse med den løbende udvikling af vores IT infrastruktur er vores systemer tilgængelige for udvalgte personer hos vores IT underleverandører. Disse systemer vil ofte indeholde persondata. Alle vores IT underleverandører er underlagt fortrolighedsaftaler, samt databehandleraftaler og sikkerhedskrav, der sikrer dine persondata mod utilsigtet adgang og brug.

Cookies

Vi benytter Cookies på vores hjemmeside. Brugen af Cookies på hjemmesiden er dækket af vores cookiepolitik.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem Cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i efterfølgende afsnit 3.

 

 1. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside – eller app - indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet lovgivningsmæssigt grundlag.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. 

 

 1. Opbevaring af persondata

For såvidt angår dine bestillinger af frokostmenuer gemmer FROKOST.DK oplysninger herom tillige med tilhørende transaktioner (faktura inkl. fakturagrundlag samt betaling) i 6 år – sidste 5 år samt indeværende regnskabsår - iht. Bogføringslovens §10.  

Har du indhentet tilbud på levering af frokostmenuer og dette ikke har resulteret i kontrahering mellem os og din arbejdsgiver (dit firma), så slettes evt. personhenføre oplysninger senest 3 måneder efter modtagelse af afslaget, dersom andet ikke er aftalt.

 

 1. Sikkerhed

FROKOST.DK har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

I den forbindelse skal fremhæves, at vores hjemmeside og bestillingsportal på bedst mulig vis er sikret mod angreb m.v. vha. Web Application Firewall og brugen af SSL kryptering via hosting af vores eksterne IT systemer hos Cloudflare Inc., USA. Vi har tiltrådt selvstændig DPA (Databehandleraftale) med Cloudflare Inc. og som i øvrigt er underlagt Privacy Shield certificeringen i USA. Du kan eventuelt læse mere her.

 

 1. Dine rettigheder

Du har ret til – ved skriftlig anmodning herom til FROKOST.DK - at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet dokumenteret grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du vil have slettet dine personoplysninger, skal du skriftlig kontakte FROKOST.DK. Vi vil dernæst efter behørig identificering af dig slette dine personhenførbare oplysninger så hurtigt som muligt og oplyse dig herom. Købsstatistikker og adfærdsdata vil blive anonymiseret og vil derfor ikke kunne henføres til dig. Andre data såsom transaktionsdata o.lign. vil vi opretholde i henhold til Bogføringsloven og evt. andre lovmæssige hensyn.

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Beder du om at modtage dine personoplysninger skal du indsende skriftlig anmodning herom til FROKOST.DK. Du vil derefter få adgang til dine personoplysninger inden for 30 dage i en maskinlæsbar form.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn, din e-mailadresse og evt. telefonnummer, så vi kan identificere dig og imødekomme din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon +45 3319 3200
E-mail dt@datatilsynet.dk

 

 1. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan undtagelsesvis indeholde links til andre hjemmesider. FROKOST.DK er i den forbindelse ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du derfor læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker, som måtte fremgå heraf.

 

 1. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre nærværende privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge vores hjemmeside (www.frokost.dk) for at sikre, at du har kendskab til indholdet.

Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af privatlivspolitikken.

 

 1. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

FROKOST.DK ApS
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København K

Tel. +45 3920 9700

Mail: frokost@frokost.dk

 

 

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på frokost.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores Cookie- og privatlivspolitik

OK
Søgning
 • Forside